Nghia Makeup

• Địa chỉ: 308 Lô A, chung cư Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

• Số điện thoại: 0915 825 859

• Email: littlebearchangchang@yahoo.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://NghiaMakeup.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/nghianguyen0110

• email: crimsonaquamarine@yahoo.com